Sidebar

Tidligere utgaver av Arkheion

Last ned som PDF

KAI-konferansen 2017. (Arrangørene i Bergen)

Private aktører i offentlig forvaltning. Hva skjer med arkivene? (Ranveig Låg Gausdal, Oslo byarkiv)

Standariseringsprosjektet KAISA. (Ine Merete Baadsvik, Bergen byarkiv)

Portrett: Arne Skivenes. (Hanne Farestveit, Bergen kommune)

Personvernutfordringer ved digitalisering. (Knut Brede Kaspersen, Datatilsynet)

Norsk Arkivforum. (Ingrid Nøstberg, Arkivarforeningen)

Nye personvernregler Fire tips. (Datatilsynet)

Tilsyn av arkiv. Ny organisering og vidreutvikling av metodikk. (Kjetil Reithaug, Arkivverket)

Instagram - formidling av mikrohistorier (Anita Haugen Lie, IKA Hordaland)

Arkivforbundet - arkivsektorens talerør i ny drakt. (Tom Oddby, Arkivforbundet)

Husmannsundersøkelsen i Torpa. ( Svein Amblie, Fylkesarkivet i Oppland/ IKA Oppland)

Bodø State of Mind. Hønsehuset lydstudio digitaliseres. (Ketil Jensen og Solveig Lindbach Jensen, Arkiv i Nordland)

LoCloud for lydarkiv. (Ann Tove Manshaus, Vestfoldarkivet)

Arkivenes hus reiser seg. (Alf Thorsen, Stavanger byarkiv)

 

Last ned bladet som PDF

Nr. 2/2016

Arkheion/2016-2

Veileder kommunereform (Anna Malmø-Lund og Helen Nicholson, Riksarkivet)

Digitale konsekvenser (Halvard Hoen, Ks)

Nye Sandefjord kommune (Torleif Lind, IKA Kongsberg)

En plan for fremtiden (Yngve Schulstad Kristensen, Aust-Agder museum og arkiv, avd. Kuben)

Arkivet etter fam. Thaulow (Tove Manshaus, Vestfoldarkivet)

"Et skudd i blinde" (Marit Hosar, Fylkesarkivet i Oppland)

Testing av Noark-uttrekk (Pål Mjørlund, IKA Opplandene)

Avlevering på nett (Solveig Lindbach Jensen, Arkiv i Nordland)

Bokomtale - Arkivsøk (Johanne Bergkvist, Oslo byarkiv)

Internasjonal klimaforskning (Marit Slyngstad, Vestfoldarkivet)

Avtrykk.no (Gaute Chr. Molaug, Aust-Agder museum og arkiv, avd. Kuben)

Kai-konferansen 2016 (Heidi Meen og Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet)

 

Last ned bladet som PDF

Nr.1/2016

Last ned bladet som PDF

 

Innhold:

Den digitale arkivutfordringen i tall (Helen F. Nicholson, Riksarkivet)

Uttrekkssammenligning - to utrekk fra samme system (Petter B. Høiaas, IKA Kongsberg)

Årets arkiv 2016: Dokumentsenteret i Bærum kommune (Kjerstin Kragseth, Bergen byarkiv)

Bergensbrannen 1916 - et formidlingsprosjekt fra Bergen byarkiv (Ingfrid Bækken og Mona Nilsen, Bergen byarkiv)

Samdok- prosjekt, partnerskap og utviklingsarena (Kari Frodesen, Riksarkivet)

Første nasjonale strategi for privatarkiv (Helen F. Nicholson, Riksarkivet)

Zombie nation - en arkivstudie (Johanne Bergkvist og Cecilie Lintoft, Oslo byarkiv)

Arkivplan.no - utviklingsrabeidet går vidare (Ole Stian Hovland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

På turne med spanskrør og bjørkeris (Knut J. Jordheim, IKA Kongsberg)

Det 7. norske arkivmøte (Heidi Meen og Kjerstin Kragseth, redaksjonen)

#WW2ftn - et formidlingsprosjekt på twitter (Aasta Karlsen, Arkiv i Nordland)

#ARKIVDAG - relevans, medvirknning, dialog (Heidi Meen, redaksjonen)

 

Last ned bladet som PDF

Nr. 2/2015

Last ned bladet som PDF

Erfaringer fra et digitaliseringsprosjekt (Gjertrud Eidsheim, Bergen byarkiv)

Revisjon av arkivforskriften (Anja J. Vestvold, Norsk arkivråd og Tom Oddby, LLP)

Arkiv i kommunereforma (Helen F. Nicholson, Riksarkivet)

Skoleprotokoller fra omgangsskolen (Janichen Olsen, Interkommunalt arkiv Troms)

Kommunestyrevalg anno 2015 (Birte Rine Young og Anita Haugen Lie, Øygarden kommune, IKAH)

Oslos nye byarkivar (Heidi Meen, Redaksjonen Arkheion)

Duri drom. Romanifolkets historie (Johanne Bergkvist og Kai-Samuel Vigardt, Oslo byarkiv)

Elektroniske privatarkiv - en kartlegging (Martin Ellingsrud, ARBARK)

 

Last ned bladet som PDF

Nr. 1/2015

Les bladet som pdf

Arbeidet med digitaliseringsstrategi i Drammen komune (Haakon Meland Eriksen og Tom Oddby, Drammen byarkiv)

Digitalisering i Oslo kommune 2014-2018 (Cecilie Kornsæther, Oslo byarkiv)

Arkivplan.no mot nye høgder (Ole Stian Hovland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Digitaliseringsfabrikken ved IKA Trøndelag (Jan Børre Solvik, IKA Trøndelag)

Redningsarbeid for unge piker som er kommet ut i gatelivet (Grete Fjeldtvedt, Bergen byarkiv)

Deponeringsmaraton (Vibeke Hammerhaug og June Wahl, IKA Kongsberg)

Muggsanering ved IKA Kongsberg (Kristina Holmberg og Vibeke Hammerhanug, IKA Kongsberg)

Hvem tror du at du er? (Johanne Bergkvist og Unn Hovdhaugen, Oslo Byarkiv)

På skattejakt i de kommunale kildene (Monika K. Håland, AAma)

Oselias kokebok - en kulturhistorisk matblogg! (Monika K. Håland, AAma)

Avtrykk på nett (Gaute Chr. Molaug, AAma)

Skolebesøk om frigjøringen, brenningen og evakueringen av Finnmark (Vilde Christoffersen Walsø, IKA Finnmark)

 

Last ned bladet som PDF

Nr. 2/2014

Les bladet som pdf

Kommunereformen - en ny start? (Torleif Lind, IKA Kongsberg)

Åpne data og arkivet - en ny hverdag (Thomas Sødering, HIOA)

Frist Housesaken: Åpenhet og innsyn i Drammen kommune (Tom Oddby, Drammen byarkiv)

Hvorfor fagsystem bør bevares elektronisk også! (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

Kronprinsessen åpnet Kuben i Arendal (Yngve Schulstad, AAma)

Norges Dokumentarv - nye opptak - større bredde - større relevans (Arne Skivenes, Bergen byakiv)

Digital forsendelseskanal - sikker digital kommunikasjon med forvaltningen (Odd Gunnar Ludvigsen, Fylkesarkivet i Oppland)

Standariseringsprosjekt - fremdrift (Ragnhild Bjelland, Bergen byarkiv)

Vellykket valideringsverktøy til XML (Roger Kristoffersen, IKA Kongsberg)

Kommunal tannklinikk for skolebarn (Grete Fjeldtvedt, Bergen byarkiv)

Kommunaldepartementet granskar myndigheters behandling av tater/romanifolket (Fidjestøl og Solbakken Lunheim, IKAMR)

Brannslukking (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Kiosk eller barnehage- hva passer best på Wikipedia? (Gaute Chr. Moland, AAma)

 

Last ned bladet som PDF

Nr. 1/2014

Les bladet som pdf

IKA Kongsberg flytter til ARCHON (Knut J. Jordheim, IKA Kongsberg)

Tilbake til fremtiden – Nytt arkivbygg i Aust-Agder (Berit Stie, AAks)

Endelig arkivdepot i Østfold (Lene-Kari Bjerketvedt, IKA-Østfold)

Arkivar og Wikipedianer (Kjerstin Kragseth, Bergen byarkiv)

Samdok-prosjektet i 2014 (Gunnar Urtegaard, Riksarkivet)

Avleverte elektroniske sakssystemer, bevaring og innsyn i Bergen kommune (Nina Klæboe, Bergen byarkiv)

Det kommunale overformynderi er historie (Merethe Mykland Johansen, IKAVA)

#Fanesak 1814-2014 (Ulla Nachtstern Tannmand og Heidi Meen Johansen, Vestfoldarkivet)

17. mai 1914 i Larvik (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Lelivelt og Sokolov (Irene Sveian, Trondheim byarkiv)

Arbeidsstuer for barn (Grete Fjeldtvedt, Bergen byarkiv)

Avslutningsfest på Drammen Latinskole (Nina Sæther Vikøren, Drammen byarkiv)

 

Last ned bladet som PDF

Nr. 2/2013

Last ned bladet (PDF)

Digital kommunikasjon med innbyggere: Utfordringer knyttet til dokumentasjon av kommunikasjon (Karin Gjelsten, Bergen byarkiv)

Minnepinner - er det det sikreste lagringsmediet skolene har? (Anne Mette Dørum, KS)

«Hvordan mislykkes med elektronisk arkivering» (Rune Lothe, IKA Hordaland)

IKA Hordaland sitt avleveringsprosjekt (Anita Haugen Lie og Eirik Netteland, IKA Hordaland)

Foregangskvinnen Elisabeth Edland (Øystein Jonassen, IKA Rogaland)

Ny medeier: Vestfoldarkivet (Karianne Schmidt Vindenes, Vestfoldarkivet)

Ny medeier: Folloarkivet (Iselin Bærøe Nerland, Folloarkivet)

KDRS vokser og etablerer digitalt depot (Tor Eivind Johansen, KDRS)

Fylkeskommunenes administrasjonshistorie (Ingrid Nøstberg, LLP)

Bokomtale: ”Formidling for framtida – tanker om arkiv” av Hilde Lange og Ulrike Spring (Bård Raustøl, redaksjonen)

Vær og vann (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Oslo Hospitals arkiv - viktig historisk dokumentasjon i Oslo byarkiv (Kirsti Gulowsen, Oslo byarkiv)

Blå Kors Norge - pioner i norsk rusomsorg (Kine Skyer, Oslo byarkiv)

Lysningsprotokollens regnskap (Liss Beth Gjertsen Nyby, IKA Finnmark)

Rosinen i Pølsen (Gaute Christian Molaug, AAks)

 

Last ned bladet som PDF

Nr. 1/2013

Last ned bladet (PDF)

Synspunkt på arkivmeldingen (Arne Skivenes, Bergen byarkiv)

Arkivmeldingen - en ny giv i arkivpolitikken (Ivar Fonnes, Riksarkivaren)

Hva er NOARK 5 (Peter Pedryc, IKA Trøndelag)

Elevdokumentasjon - gløymt og forsømt? (Turid Holen, IKAVA)

Kvinnestemmerett (Heidi Meen Johansen, Vestfoldarkivet)

Arkivtilsyn: Hvorfor og hvordan? (Lars Aase, Startsarkivet i Kristiansand)

Arkivet som møteplass (Stephan Fielder, AAks / Bård Raustøl, IKAVA og Unn Hovdhaugen, Oslo byarkiv)

A/S Strømsgodsets Støvsugerkompani (Nina Vikøren, Drammen byarkiv)

Lærer Ringdahl og eleven Hanna Hansen (Liss Beth Gjertsen Nyby, IKA Finnmark)

Valgmanntall (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Kulturlandskapet er ikke hva det en gang var (Gaute Molaug, AAks)

Angrende synder i arkivet (Grete Fjeldtvedt, Bergen Byarkiv)

 

Last ned bladet som PDF

Nr. 2/2012

Last ned bladet (PDF)

Muggsopp og kommunale arkiver (Vibeke Hammerhaug, IKA Kongsberg)

Når man oppdager muggvekst i kommunearkivet (Bente Holmen, Larvik kommune)

Nye bevarings- og kassasjonsreglar for kommunane og fylkeskommunane (Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal)

Vellykket digital kommunesammenslåing (Mona Øverby, Software Innovation)

Arkheion 15 år - (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Saksbehandling i nettskyen (Egil Blomsø, AAks)

Wikipedia for arkiv (Bjørn Bering & Gunnar Urtegaard, Norsk kulturråd)

Aust-Agder arkivfaglige fylkesforum har 15 års jubileum (Berit Stie, AAks)

Bokomtale: "Arkivteori - en innføring" av Jørgen H. Marthinsen (Bård Raustøl, redaksjonen Arkheion)

Nordlandske stadnamn på nett (Inge Strand, Arkiv i Nordland)

Den usynlige og desentraliserte arkivtjenesten (Inge Manfred Bjørlin, Steria)

Kornmagasin i Nedre Eiker (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Byens velgjørere (Grete Fjeldtvedt, Bergen Byarkiv)

Møbler i arkivet (Ine Merete Baadsvik, Bergen Byarkiv)

Karlsøy - i opprørets tegn (Ole-Bjørn Fossbakk, IKA Troms)

Trygdesystemets forløper (Beate Aasen Bøe, IKA Rogaland)

Studentforeningen Brage (Silje Dragsund Aase, Fylkesarkivet i Oppland)

 

Last ned bladet som pdf

Nr. 1/2012

Last ned bladet (PDF)

Digitalisering av eiendomsarkiv (Yngve Schulstad Kristensen, AAks & Bård Raustøl, IKAVA)

Legger digitaliseringsprosjektet ut på anbud og resultatet ut på nett (Yngve Schulstad Kristensen, AAks)

Dokumentfangst av sosiale medier (Thomas Sødring, Høgskolen i Oslo og Akershus)

Norges Dokumentarv (Arne Skivenes, Bergen byarkiv)

Formannskapslovene 175 år (Vibeke Solbakken Lundheim, IKA Møre og Romsdal)

Prosjekt for standardisering av arkivbeskrivelse (Aslak Wiik, Bergen Byarkiv)

Krigsarkiver.no. - Et undervisningstilbud på nett (Bård Raustøl, IKAVA)

Hvor hel er egentlig kommunenes elektroniske arkivering? (Harry Myrene, Visma)

Ny utgave av K-kodene (Tor Ingve Johannessen, IKA Rogaland)

Nybygg: Aust Agder kulturhistoriske senter (Kjell Olav Masdalen, AAks)

Besøk ved Utah States Archives (Tormod Engebu, DIS / IKAVA)

Arkivfaglig forum på Facebook (Eva Kristin Lian, Innherred samkommune)

Bokomtaler: ”Fotnote eller tekst?” av Gudmund Valderhaug og ”Nasjonal Samlings Møteprotokoll, 1934-1945” (Egil Blomsø, AAks og Bård Raustøl, Redaksjonen Arkheion)

Straff i skolen – ris og spanskrør som tegneserie (Knut J. Jordheim, IKA Kongsberg)

Flyfoto og brukere på nettet - et vellykket publikumsfrieri (Kaja Westengen Tærud, Oslo byarkiv)

Last ned bladet som PDF

Nr. 2/2011

Last ned bladet (PDF)

Dansk frivillighet og norske kassasjonskrav – Ulik bevarings- og kassasjonspraksis for elektronisk arkiv- og saksbehandlingssystemer (Yngve Schulstad Kristensen, Aaks)

DIAS-prosjektet (Petter Pedryc, IKA-Trøndelag)

Bevaring av minnemateriale etter 22.juli – erfaringer fra Drammen (Serina Johansson, Drammen byarkiv)

Rettighetsdokumentasjon ved IKA – Kongsberg (June Wahl, IKA Kongsberg)

Arkivarer uten grenser Norge (Karianne Schmidt Vindenes, Arkivarer uten grenser Norge/Vestfoldarkivet)

Bortsettingsarkiver i en overgangstid (Arne Skivenes, Bergen byarkiv)

Bygningsfaglig tilstandsrapport om arkivlokaler i kommunal sektor (Lars Jørgen Sandberg, Riksarkivet)

Utfordringer rundt arkiv og interkommunale samarbeidsordninger (Tom Oddby, Drammen byarkiv)

Nytt arkivformidlingsstudium (Ellen Røsjø, Høgskolen i Oslo og Akershus)

Hordaland fylkesarkiv – ny medeigar i Arkheion (Eli Lothe, Hordaland fylkesarkiv)

Arkivverkets sentraldepot på Tynset (Bård Raustøl, IKAVA)

Arkivportalen i utvikling – nå også som app (Egil Blomsø, Aaks)

SEDAK - Senter for digitalisering av kulturarven (Ragnar Albertsen, IKA Møre og Romsdal) 

Høy og mørk på genever (Knut Jordheim, IKA Kongsberg)

Landskap i endring – fotografiene forteller (Gaute Molaug, Aaks)

Last ned bladet som pdf

Nr. 1/2011

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Tabelluttrekk med URD (Frode Kirkholt, Oslo Byarkiv)

Oppfølgingen av Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor (Anne Mette Dørum, Riksarkivet)

"Hvem tror du at du er?" - i kommunale arkiver (Bjørn Bering, ansatt ved Norsk kulturråd)

Strategi for KS Fagruppe for dokumentasjon og arkiv (Kari Remseth, KS Faggruppe for dokumentasjon og arkiv)

KDRS endelig i gang! (Tor Eivind Johansen, KDRS)

Wikileaks - elektronisk arkiv i praksis? (Harald Lindbach, Statsarkivet i Tromsø)

35 år - IKA Rogaland og interkommunale arkiver (Lene Solholm Tamburstuen)

Blant muggsopp og sølvkre: Gamle Aspøy skolearkiv reddet (Vibeke Solbakken Lunheim og Bente Eide Håhjem, IKA Møre og Romsdal, og Elisabeth Holst, Ålesund kommune)

Bokomtaler: "Drammen by i utvikling gjennom 400 år" og "A Thousand Years Of History - documents from Norwegian Archives" (Catharine Heiberg Schønning-Lykke og Terje Nomeland, redaksjonen Arkheion)

Gjenklang (Solveig Lindbach Jensen, Arkiv i Nordland)

Industriutstillingen i Drammen 1873 (Nina Vikøren, Drammen byarkiv)

Arkivkameratan på Finnmark Fylkeskommune (Lill-Johanne Eliseussen, arkivleder Finnmark fylkeskommune og Orie Kimura, Interkommunalt Arkiv Finnmark)

Ny ABM-leder i Nordland (Solveig Lindbach Jensen, Arkiv i Nordland)

  

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/2010

Last ned bladet (PDF)

Sosiale medier - en ny utfordring for arkivarer? (Marius Rohde Johannessen, stipendiat, Institutt for Informasjonssystemer, Universitetet i Agder)

Stasi-arkivet i Berlin (Turid Holen, IKA Vest-Agder)

Riksrevisjonens undersøkelse av arbeidet med å sikre og tilgjengeliggjøre arkivene i kommunal sektor (Tore Somdal-Åmodt, Oslo byarkiv)

Utdanning for arkivaryrket (Pål Mjørlund, Fylkesarkivet i Oppland)

Nittedal kommune med ny IT-løsning for sak/arkiv: Nødvendig modernisering for en digital hverdag (Robert Herland, for Software Innovation)

Med kunst, for arkiv... (Pål K. Langøien, IKA Trøndelag og Marte Huke)

Privatarkivet etter stortingsrepresentant og ordfører Jakob Martinus Remseth, 1897-1969 (Øystein Jonassen, IKA Rogaland)

Byarkivet i Drammen med ny lesesal og magasin fra 1. september 2010 (Tom Oddby, Byarkivet i Drammen)

Bokomtaler av "Der blev besluttet... Jubileumsbok IKAVA 2010" og "Hva arkivene skjulte. En undersøkelse av kvensk og samisk i offentlige arkiver i Kistrand (Porsanger) og Nordreisa 1865-1948" (Vibeke Solbakken Lunheim og Inge Manfred Bjørlin, Redaksjonen Arkheion)

Skolestil: Odda og Tyssedal om femti år (Journn Dobbe, IKA Hordaland)

Et skolefoto (Ine Merete Baadsvik, Bergen byarkiv)

Arkivboks tilbake etter 100 år (Inge Manfred Bjørlin, Aust-Agder kulturhistoriske senter)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/2010

Last ned bladet (PDF)

Rett i mappa (Øystein Windingstad, Oppland fylkeskommune, og Harriet Marie Terjesen, Vestfold fylkeskommune)

Nokre tankar om bevaring og kassasjon (Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal, og Rune Lothe, IKA Hordaland)

Godkjente Noark 5-systemer (Inge Manfred Bjørlin, Redaksjonen Arkheion)

Bjørnstjerne Bjørnsons manuskripter og brev i Nasjonalbiblioteket (Sigbjørn Grindheim, Nasjonalbiblioteket)

Arkivmelding - tiden er inne for em dyd av nødvendighet (Kjetil Reithaug, IKA Vest-Agder)

Forum Sak fra SIP til DIP (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

Triztan Vindtorn - et annerledes privatarkivprosjekt (Ida Marie Brown og Tom Oddby, Byarkivet i Drammen)

Ny webside for Arkheion (Inge Manfred Bjørlin, Redaksjonen Arkheion)

Oslo byarkiv - ny medeier i Arkheion (Robert Kalleberg, Oslo byarkiv)

Digitalisering av lydopptak fra fylkestingmøter (Tormod Holdbrekken, Fylkesarkivet i Oppland)

Bokomtaler av: "Norge i 1743. Innberetninger som svar på de 43 spørsmål fra Danske kanselli" og "Arkivhåndboken for offentlig forvaltning" (Inge Manfred Bjørlin og Bård Raustøl, Redaksjonen Arkheion)

Reklame i 100 år. "-fordi du fortjener det!" (Solveig Jensen, Arkiv i Nordland)

Hva forteller barnehagenes arkiv om barnas hverdag (Ine Merete Baadsvik, Bergen byarkiv)

Ein kysseautomat! (Vibeke Solbakken Lunheim, IKA Møre og Romsdal)

Hoves historie på nett (Gaute Chr. Molaug, Aust-Agder kulturhistoriske senter)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/2009

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Arkivportalen (Kristine S. Brorson/Ole Myhre Hansen, Stiftelsen ASTA)

Med arkivene over forvaltningsgrensene (Lars Jørgen Sandberg, Riksarkivet)

Kommunenes arkivlokaler (Kjell J. Bråstad, Statsarkivet i Kristiansand)

Arkiv i interkommunale samarbeidsløsninger (Tom Oddby, Byarkivet i Drammen)

Digitalt fortalt (Anne Marit Noraker, ABM-utvikling)

Foto i arkivene - spennende og problematisk (Lars Rogstad, Oslo Byarkiv)

Den nye offentlighetsloven - utfordringer for kommunal arkivdrift (Yngve Eknes, Sentralarkivet ved Bergen Byarkiv)

KAI-konferansen 2009. Reisebrev fra Finnmark (Solgunn Wagelid/Marion Sørensen, IKA Finnmark)

Bokomtale av: "Undervegs. Festskrift til Egil Nysæther" og "Ti der var papir overalt" (Inge Manfred Bjørlin og Bård Raustøl)

En hund til besvær (Terje Nomeland, IKA Vest-Agder)

Byggingen av Den Nationale Scene i Bergen (Ingfrid Bækken, Bergen Byarkiv)

Lær med arkivene (Gaute Chr. Molaug, Aust-Agder kulturhistoriske senter)

Kommunal selvironi (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/2009

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Tjenester på nett (Kari Helene Kristiansen, Byarkivet i Drammen)

Noark 5 og overgangen fra Noark 4 til Noark 5 (Anne Mette Dørum, Riksarkivet)

Fridthjov Anderssen. Utstilling med dokumentasjonsformål (Tone-Lise Fissche, Arkivet i Nordland)

Lydmateriale etter lokalradioer i Nordland (Nansy Schulzki, Arkivet i Nordland)

Digitalt lokaldemokrati i Arendal (Berit Stie, AAks)

Nasjonalt senter for e-depot - status (Bård Raustøl, IKAVA)

Møtebøker på nett - formidlingsteneste for formannskapsprotokollar (Snorre D. Øverbø, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Felles sak/arkivsystem og innbyggerportal (Inge Manfred Bjørlin, AAks)

Digitalt eiendomsarkiv i Drammen kommune (Kim Schønning Asplin, Byarkivet i Drammen)

Kulturminneår og arkiv (Bård Raustøl, IKAVA)

Samarbeid i arkivsektoren i Hedmark og Oppland (Cæcilie Stang, Statsarkivet i Hamar)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/2008

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Kortfattet kommunal administrasjons-Historie (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Gjenbruk av elektronisk arkivdata (Petter Pedryc, IKA Kongsberg)

Livsløp i kommunearkivene (Sidsel Kvarteig, IKA Kongsberg)

Kopiboken (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

IKA Opplandene (Svein Amblie, FA i Oppland)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/2008

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Ny offentlighetslov (Janne Woie, Fylkesmannen i Møre og Romsdal)

Den nye offentlighetslovens konsekvenser for kommunale arkivdepot (Jens Rønning, IKA Trøndelag)

Privatisering, kva så? (Terje Haram, Bergen byarkiv)

Journalføringsplikt (Berit Stie, AAKS)

Overformynderiet som arkivskaper (Hilde E. Bjørnå, IKA Troms)

Gjesten som ble fast inventar (Tor Ingve Johannessen, IKA Rogaland)

Innsyn i eldre kommunalt arkivmateriale – uproblematisk? (Frøydis Antonsen, IKA Troms)

Kommunalt arkivdepot – et lokalhistorisk senter (Bjørn Tore Rosendahl, Stiftelsen Arkivet)

Sjøfartsutstillingen med ”arkivskuffer” (Inge Manfred Bjørlin, AAKS)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/2007

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Hvor går vi? Kommunearkivenes utfordring i fremtiden (Ivar Fonnes, Riksarkivar)

Arkivkatalogens begrensninger, og andre muligheter (Harald Lindbach, IKA Troms)

Arkiv ordna på gards- og bruksnummer (Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Arkiv frå alle, for alle og til alle? (Gudmund Valderhaug, Fylkesarkivet i Hordaland)

Nasjonalt senter for e-arkivtjenester i kommunal sektor (Bård Raustøl, IKA Vest-Agder)

Internettpublisering av saksdokumenter i fulltekst (Torleif Lind, IKA Kongsberg)

Lokalhistorikeren og kommunearkivene (Ola Alsvik, Norsk Lokalhistorisk Institutt)

Reguleringskart - ei spanande kjelde (Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Deltidsstudier - Høgskolen i Lillehammer (Tormod Holdbrekken, Fylkesarkivet i Oppland)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/2007

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Arkiv og demokrati (Harald Lindbach, IKA Troms)

Rett til innsyn i elektroniske arkiver (Inge Manfred Bjørlin, AAks)

Interkommunalt arkivsamarbeid (Bård Raustøl, IKA Vest-Agder)

Rettferd og arkiv i det 21. hundreåret (Gudmund Valderhaug, Fylkesarkivet i Hordaland)

Det kvindelige fabrikinspektorat (Sidsel Kvarteig, IKA Kongsberg)

Arkivmateriale etter barnevernsinstitusjoner i Rogaland (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

Lydarkiv fram i lyset (Nansy M. Schulzki, Arkiv i Nordland)

Intervjuet: Maria Fausa (Rolf Braadland, IKA Møre og Romsdal)

Datatilsynet: Dytt eller dra? (Gunnel Helmers, Datatilsynet)

Brevhoder med historie (Solveig Lindbach Jensen, Arkiv i Nordland)

Arkivformidling for folk flest (Åsta Vadset, Bergen byarkiv)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/2006

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Nettverk for rettighetsdokumentasjon (June Wahl, IKA Kongsberg)

Intervju med Ola Ødegaard, "Rettferd for taperne" (Tormod Holdbrekken, Fylkesarkivet i Oppland)

Massebehandling av barnevernssaker (Kristin S. Kjos, Bergen byarkiv)

Det store spranget (Marit Haugland, Bergen byarkiv)

Barnevernsarkiv (Bård Raustøl, IKA Vest-Agder)

Rettighetsdokumentasjon i skole og sosialarkivene (Monika Kurszus Håland, Aust-Agder kulturhistoriske senter)

Intervju med Emma Vik, Kåfjord kommune (Harald Lindbach, IKA Troms)

OpenArmsProject (Rolf Petter Waage, IKA Møre og Romsdal)

Det døgnåpne Østfold - DDØ (Lene-Kari Bjerketvedt, Østfold IKAS)

Harry Potter og blekksøl på arkivenes dag (Tone Lise Fische, Arkiv i Nordland)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/2006

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Depotavtaler - sikring og tilgang (Frøydis Antonsen, IKA Troms)

"Jeg ønsker å slette mappa mi" (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

Arkivaretikk og brukeretikk (Tor Breivik, Riksarkivet)

Informasjonssikkerhet knyttet til elektronisk arkiv (Petter Pedryc, IKA Kongsberg)

Arkivleder i Hedmark fylkeskommune (Tormod Holdbrekken, Fylkesarkivet i Oppland)

"Hester i den tyske vernemakt" (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/2005

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Jubileumsutstillingen "Gjemt, men ikke glemt" (Berit Stie, Aust-Agder kulturhistoriske senter, og Ina Halle-Knutzen, IKA Kongsberg)

Valgstyret som kilde til lokale studier av 1905 (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

1905-manntall ble lagt ut for salg (Inge Manfred Bjørlin, Aust-Agder kulturhistoriske senter)

Året 1905 i Sogn og Fjordane (Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Hvordan synliggjøre arkivene? (Hege Sætrum Kenny, IKA Finnmark)

Nysæter-utvalget (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Dagskonferanse og "vekkelsesmøte" (Kjetil Reithaug, IKA Vest-Agder)

Arkitektur i Bodø sett gjennom øynene til en 8. klassing (Arkiv i Nordland)

Snart går det på skinner i Trondheim kommune (Morten Johansen, Trondheim byarkiv)

Arkivutdanning i Frankrike (Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Blant arkivarer i St. Petersburg (Harald Lindbach, IKA Troms)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/2005

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Kommunesammenslåinger og arkiv (Torleif Lind, IKA Kongsberg)

Sunnmørsarkivet (Tonje Ramse Trædal, IKA Møre og Romsdal)

Første kommunesammenslåing i Nordland siden 1960-tallet (Nansi M. Schulzki, Arkiv i Nordland)

Pilotprosjekt i Sogn og Fjordane (Karianne Schmidt Vindenes, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Sammenslåingen av Lillehammer og Fåberg kommune (Sveing Amblie, Fylkesarkivet i Oppland)

I skyggen av unionsoppløsningen (Tone-Lise Fische, Arkiv i Nordland)

Arkivleder for Bergen kommunes største byrådsavdeling (Karin Gjelsten, Bergen byarkiv)

Arendal kommune i nye lokaler (Bård Raustøl, Aust-Agder kulturhistoriske senter)

Konservering av arkivsaker (Anne Margrethe Gundersen, IKA Rogaland)

Det perfekte kommunearkivet (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/2004

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Kunnskapsformidling for folk flest (Marit Haugland, Bergen byarkiv)

Formidling i Oslo byarkiv (Ellen Røsjø, Oslo byarkiv)

Formidling av arkiv. Et forsøk på en problematisering (Harald Lindbach, IKA Troms)

Arkivleder i Ørland kommune (Jens Rønning, IKA Trøndelag)

Tobakkskort (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

Hvorfor skal arkivinstitusjonene drive formidling? (Ranveig Gausdal, ABM-utvikling)

Eydehavn-portalen: formidling i et ABM-perspektiv (Bård Raustøl, Aust-Agder kulturhistoriske senter)

Arkivkonferanse på Kongsberg (June Wahl, IKA Kongsberg)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/2004

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Proveniens - et problem i kommunale arkiver? (Tor Breivik, Riksarkivet)

Kommunale gråsonearkiver (Mads Langnes, IKA Møre og Romsdal)

I skyggen av Mattilsynet (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Barnevern og rusomsorg til staten (Svein Amblie, Fylkesarkivet i Oppland)

Hva er en samkommune? (Jens Rønning, IKA Trøndelag)

Kommunearkivaren i Bodø (Nansy M. Schulzki, Arkiv i Nordland)

Arkivproblematikk på kommunekassa (John Danielsen, Skatteoppkreveren i Eiker)

Bergen kommune og prosjektet historiske elektroniske arkiv (Karin Gjelsten, Bergen byarkiv)

Konserveringsbehov knyttet til kommunale arkiver (Anne Lise Kirkerud og Sigve Espeland, IKA Rogaland)

Bergen byarkiv til nye lokaler (Arne Skivenes, Bergen byarkiv)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/2003

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Periodisering - et historisk perspektiv (Harald H. Lindbach, IKA Troms)

Periodisering av papirbaserte arkiver i kommunal sektor (Jens Rønningen, IKA Trøndelag)

Periodisering og bortsetting av objektarkiver (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

Hamsunbrev gir nye kunnskaper (Tone-Lise Fische, Arkiv i Nordland)

Bortsetjing av arkiv (Ole Stian Hovland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Arkivansvarlig i Askim kommune (Kari-Lene Bjerketvedt, Østfold IKAS)

Periodisering av elektroniske arkivsystem (Petter Waage, IKA Møre og Romsdal)

En arkivhistorie (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Elektronisk arkivplan - eit historisk samarbeid (Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal)

Stor fortid - usikker fremtid (Bjørn Tore Rosendahl, IKA Vest-Agder)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/2003

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Interkommunale arkivdepoter - sett fra Riksarkivets utsiktspunkt (Tor Breivik, Riksarkivet)

Depotinstitusjonen ved kommunearkivinstitusjonene (Hege Sætrum Kenny, IKA Finnmark)

Etablering av kommunalt eller interkommunalt depot (Berit Stie, Aust-Agder-Arkivet)

Harstad kommunes nye arkivdepot er åpnet (Hilde E. Bjørnå, IKA Troms)

Arkivmengden i kommunene (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Arkivleiar i Vik kommune (Ole Stian Hovland, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Instruks for deponering av arkivmateriale (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Unikt nasjonalt samarbeid om lagring av elektroniske arkiv (Jan Tore Helle, IKA Hordaland)

Etablering av depot for elektroniske arkiver (Ståle Prestøy, IKA Trøndelag)

Ringen er sluttet (Kjell-Olav Masdalen, Aust-Agder-Arkivet)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/2002

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Rapport fra bevaringsutvalget 2002 (Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal)

"Bevaringsrappporten" - rett svar på rett spørsmål? (Gudmund Valderhaug, IKA Hordaland)

ABM-utvikling og (fylkes)kommunal sektor (Harriet Marie Terjesen, Fylkesarkivet for Vestfold)

Kulturhistorisk atlas og leksikon (Anders Gjerde, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Alf Thorsen: "K-kodar. Rettleiing og oppgåver" (Jan Tore Helle, IKA Møre og Romsdal)

Arkivlokaler (Kjetil Reithaug, IKA Vest-Agder)

Arkivansvarlig i Nedre Eiker kommune (Torleif Lind, IKA Kongsberg)

Marmor og menneskeskjebner (Svein Fygle, Arkiv i Nordland)

Hva vil du finne i "personalmappen din"? (Berit Stie, Aust-Agder-Arkivet)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/2002

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Noark-4: Godkjenning av systemer og videreutvikling av standarden (Jon Atle Haugen, Riksarkivet)

Grunnregler ved anskaffelse av elektroniske arkiver (Jan Tore Helle, IKA Møre og Romsdal)

Lyngdal mot elektronisk saksarkiv (Bjørn Tore Rosendahl, IKA Vest-Agder)

Nettopp - den døgnåpne virtuelle kommunen (Hege Sætrum Kenny, IKA Finnmark)

Fattigprosjektet i vest (Gunnar Yttri, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Seminar om Åndsverksloven (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Aust-Agder-Arkivets fotosamling (Berit Stie, Aust-Agder-Arkivet)

Felles arkivdepot for kommune og fylkeskommunen i Rogaland tar form (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

Arkiv i Nordland - presentasjon

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/2001

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Internett som grunnlag for en opnare offentleg forvaltning (Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal)

IKAF på internett, helt enkelt! (Bjarne Lein, IKA Finnmark)

Kartleggingsrapport fra IKA Rogaland (Vigdis Bergstad, IKA Rogaland)

Den digitale danske (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Proveniens og depotansvar (Kjell-Olav Masdalen, Aust-Agder-Arkivet)

Arkivleder i Birkenes kommune (Berit Stie, Aust-Agder-Arkivet)

Nytt rådhus - fullt av vann (Kjetil Reithaug, IKA Vest-Agder)

IKA Finnmark - kort presentasjon

Frysetørring av vannskadet arkivmateriale (Camilla Celine Nordby, Tromsø Museum)

IKA Rogaland er 25 år

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/2001

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Omorganisering av arkivtenesta i kommunane (Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal)

Randaberg Gjensidige Hesteassuranselag (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

Kartlegging av arkivlokaler (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Arkivplan som prosess (Gudmund Valderhaug, IKA Hordaland)

Bevaring og kassasjon i skolesektoren (Berit Stie, Aust-Agder-Arkivet)

Intervju med arkivlederen i Søgne kommune (Kjetil Reithaug, IKAVA)

Oppgåvene til kommunale arkivdepot (Gudmund Valderhaug, IKA Hordaland)

Interkommunalt arkiv etablert i Møre og Romsdal (Arnt Ola Fidjestøl, IKA Møre og Romsdal)

Hvordan definere begrepet særlov? (June Wahl, IKA Kongsberg)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/2000

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Arkivverkets tanker om fremtiden for sine kommunale og interkommunale barn (John Herstad, Riksarkivet)

Vår nære fortid i fare? (Helge Pharo, Universitetet i Oslo)

Borreprosjektet - scanning av kommunalt arkivmateriale (Torleif Lind og Ina Halle-Knutzen, IKA Kongsberg)

Godkjenning av Noark-systemer (Hallgeir Olsen, IKA Rogaland)

Samarbeid på Agder om kurs for arkivledere (Bjørn Tore Rosendahl, IKAVA)

Arkivlokaler til besvær? (Berit Stie, Aust-Agder-Arkivet)

...i koleraens tid (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

Landets eldste og fortsatt "levende" valgprotokoll? Sjeldent arvesølv

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/2000

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Eit godt dokument for arkiva utanfor Arkivverket? Merknader til stortingsmelding om arkiv, bibliotek og museum (Gudmund Valderhaug, IKA Hordaland)

St.m.nr. 22 og de kommunale arkivene (Kjell-Olav Masdalen, Aust-Agder-Arkivet)

Ingen midler til kommunale arkivdepoter (Bjørn Tore Rosendahl, IKAVA)

Kommunal rekneskapsordning gjennom tidene (Åse Eikemo Strømme, IKA Hordaland)

Videregående skoler - en mangfoldig proveniens (Ingrid Nøstberg, Fylkesarkivet for Vestfold)

Arkivlederen i det nye årtusenet... (Wenche R. Osen, IKA Kongsberg)

Alfabetisk stikkordsliste til arkivloven (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/1999

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Bokmateriale på Aust-Agder-Arkivet (Brit Østerud, Aust-Agder-Arkivet)

Samarbeid over profesjonsgrensene (Brit Østerud og Anne Tone Aanby, Aust-Agder-Arkivet)

Elektroniske arkiv - utfordringer og krav (Evelyn Wold)

Digitalisering av arkiv (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Depotordning for elektroniske arkiv (Gudmund Valderhaug, IKA Hordaland)

Arkiv til nytte og glede (Karin Gjelsten, IKA Hordaland)

IKA Kongsberg (Steinar Marvik, IKA Kongsberg)

Nye retningslinjer for bevaring av kommunale og fylkeskommunale arkiver (Ole Kolsrud, Riksarkivet)

Skoleelever i kommunale arkiver (Bjørn Tore Rosendahl, IKAVA)

Arkivplan - tradisjon og utforming (IKA Kongsberg)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/1999

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Nytt arkivregime i kommunene? (Kjetil Reithaug, IKAVA)

Nytt etter arkivlova og arkivforskrifta: elektronisk arkivering (Karin Gjelsten, IKA Hordaland)

Forskrift til arkivloven: Veiledning til utformingen av en arkivplan? (Vigdis Olsen, IKA Rogaland)

IKA-samarbeidet - mål og midler eller omvendt? (Magne Rege, ex-IKAVA)

Arkivverket i et utviklingsperspektiv (Hans Eyvind Næss, Statsarkivet i Stavanger)

Riksveien Lyse, Sætesdal, Telemarken (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/1998

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Julekort på Aust-Agder-Arkivet (Anne Tone Aanby, Aust-Agder-Arkivet)

Kommunale og interkommunale arkiv i fremtiden (John Herstad, Riksarkivet)

KS-kartlegging av erfaringer med IKA'er (Magne Rege, IKAVA)

Varig vern av arkiva! (Gudmund Valderhaug, IKA Hordaland)

Daglige arkivrutinar (Karin Gjelsten, IKA Hordaland)

Noark-4 (Hallgeir Olsen, IKA Rogaland)

Motivasjon og engasjement (Liv Mykland, Statsarkivet i Tromsø)

Kommunal arkivordning og rekneskapsordning gjennom tidene (Åse Eikemo Strømme, IKA Hordaland)

Standard arkivplan fra IKA Rogaland (Vigdis Olsen, IKA Rogaland)

Verdens nordligaste IKA - IKA Finnmark er etablert (Karin Gjelsten, IKA Hordaland)

Bokbinderne på Aust-Agder-Arkivet (Berit Stie, Aust-Agder-Arkivet)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/1998

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Arkivnett Norge er åpnet (Magne Rege, IKAVA)

Digitalarkivet (Yngve Nedrebø, Statsarkivet i Bergen)

Elektroniske kommunearkiv ute og heime (Karin Gjelsten, IKA Hordaland)

Arkivarens 10 bud (Berit Stie, Aust-Agder-Arkivet)

Ny revisjon av K-kodenøkkel på gang (Liv Moskau, KS)

Erfaringer med arkivnøklene fra KS (Magne Rege, IKAVA)

Arkivfremtiden i våre hender (Magne Rege, IKAVA)

Ny lov om personregistre i 1999 (Berit Stie, Aust-Agder-Arkivet)

Personvern til besvær (Tore Somdal-Åmodt, Oslo byarkiv)

Heradskogmeisteren (Anne Tone Aanby og Kjell-Olav Masdalen, Aust-Agder-Arkivet)

"Ja takk, begge deler" - lokal eller sentral depotordning for privatarkiv (Kjetil Reithaug, IKAVA)

Bevaring av arkivdokumentasjon fra industrisamfunn (Magne Rege, IKAVA)

Personalarkivkurs i Rogaland - framtiden er spesialkurs? (Hallgeir Olsen og Sigve Espeland, IKA Rogaland)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 2/1997

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Til Turku og tilbake (Karin Gjelsten, IKA Hordaland)

Utilfredsstillende ny norsk standard for dokumentadministrasjon og arkivnøkkel (Alf Thorsen, IKA Rogaland)

Langtidslagring av EDB-arkiv - eit kommunalt ansvar (Gudmund Valderhaug, IKA Hordaland)

Riksarkivets pris til Norsk Arkivråd (Berit Stie, Aust-Agder-Arkivet)

Interkommunalt arkiv for Finnmark (Solbjørg Ellingsen Fossheim, Statsarkivet i Tromsø)

Samarbeidsutval mellom Riksarkivaren og kommunearkiva (Gudmund Valderhaug, IKA Hordaland)

Tankar om arkiv, formidling og IT (Gunnar Urtegaard, Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane)

Innsyn i kommunalt arkivmateriale (Berit Stie, Aust-Agder-Arkivet)

Arbeid med PPT-klientmapper i Rogaland (Olaug Berg Haugland, IKA Rogaland)

Status til arkiv etter fylkeskommunale virksomheter før 1976 (Kjell-Olav Masdalen, Aust-Agder-Arkivet)

Prektig nytt statsarkivbygg i Kristiansand (Magne Rege, IKAVA)

Hva er egentlig en sak? (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

Geolok prosjektet (Steinar Abrahamsen, IKA Rogaland)

 

Last ned bladet som PDF.

Nr. 1/1997

Last ned bladet (PDF)

Innhold:

Arkiv i grunnskulen (Gudmund Valderhaug, IKA Hordaland)

Sentralarkiv i Aust-Agder fylkeskommune (Kjell-Olav Masdalen)

Interkommunalt arkiv i Rogaland

Arkivorganisering i Norsk Arkivråd Sør (Berit Stie, IKAVA)

Barna våre i personregistra (Karin Gjelsten, IKA Hordaland)

Reviderte forskrifter til personregisterloven (Alf Thorsen, IKA Rogaland)

Ny versjon av Noark

Interkommunalt arkiv i Hordaland

Nytt forslag til kassasjonsreglar for personregister (Gudmund Valderhaug, IKA Hordaland)

Hvor går arkivaren? (Berit Stie, IKAVA)

Frå bygselmann til sjølveigar (Gudmund Valderhaug, IKA Hordaland)

Nye kassasjonsregler for kommunenes skattedokumentasjon (Olaug Helen Berg Haugland)

Kommunalt arkiv - kjelder til lokalhistoria (Anne Tone Aanby, Aust-Agder-Arkivet)

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder (IKAVA)

Forklaring fra Finnø Fattigkommission (Sigve Espeland, IKA Rogaland)

Aust-Agder-Arkivet

Med Borchgrevink til Antarktis (Kjell-Olav Masdalen, Aust-Agder-Arkivet)

 

Last ned bladet som PDF.