Sidebar

Om Arkheion

 

Arkheion er medlemsblad for de kommunale arkivinstitusjonene i Norge, og tar sikte på å være fagtidsskrift for den kommunale arkivsektoren i landet. 23 medeiere representerer alle landets fylker. Opplag: 3700

Hver medeier distribuerer bladet til sine eiere; kommuner og fylkeskommuner. I tillegg sendes bladet til andre arkivinstitusjoner, abonnenter og en rekke andre mottakere.

  

Redaksjonen:

Heidi Meen

Redaktør:

Heidi Meen

Vestfoldarkivet

Tlf: 92 29 19 19

E-post:

Knut J. Jordheim

Redaksjonsmedarbeider:

Knut J. Jordheim

IKA Kongsberg

TlF: 95 72 90 78

E-post:

Photo

Redaksjonsmedarbeider:

Fredrik Sellevold

Trondheim byrakiv

Tlf: 95 11 96 62

E-post:

Photo

Redaksjonsmedarbeider:

Kristine Tvedt Brekke

Bergen byarkiv

Tlf: 55 56 74 86

E-post: