Sidebar

Om Arkheion 2/2016

I dette Arkheion setter vi lys på de kommende og pågående reformene i det kommunale landskapet. På årets KAI-konferanse i Sandefjord sto arkiv i kommunereformen, samarbeid i arkivsektoren, det kommunale arkivlandskapet og kommende utfordringer på agendaen. Noen av innleggene herfra vil du kunne lese om i denne utgaven. Det samme gjelder et referat fra paneldebatten der spørsmålet var om vi
Les mer....

Veileder om arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommunereformen

En kommunesammenslåing får store konsekvenser for kommunens arkiver. I sammenslåingsprosessen skal arkiv fra nåvæværende kommuner avsluttes og bevaringsverdige arkiver skal avleveres til depot. Parallelt skal arkiv og arkivfunksjon etableres i ny kommune. Den nye veilederen vil være et viktig verktøy for kommuner og fylkeskommuner som planlegger en sammenslåing. Tekst: Anna Malmø-Lund
Les mer....

Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing

Dagens kommunereform skiller seg fra den forrige store på 1960-tallet ved at de aller fleste prosesser, dokumenter og arkiv er digitale - og at måten vi jobber på er digital. Hvilke digitale konsekvenser får denne runden med kommunesammenslåinger og hvordan kan kommunene håndtere dem best mulig?Tekst: Hallvard Hoen, KS Kommunesektoren er som alle andre deler av samfunnet sterkt berørt
Les mer....
Se eldre artikler...