Sidebar

Veileder om arkiv og dokumentasjonsforvaltning i kommunereformen

En kommunesammenslåing får store konsekvenser for kommunens arkiver. I sammenslåingsprosessen skal arkiv fra nåvæværende kommuner avsluttes og bevaringsverdige arkiver skal avleveres til depot. Parallelt skal arkiv og arkivfunksjon etableres i ny kommune. Den nye veilederen vil være et viktig verktøy for kommuner og fylkeskommuner som planlegger en sammenslåing. Tekst: Anna Malmø-Lund
Les mer....

Digitale konsekvenser av kommunesammenslåing

Dagens kommunereform skiller seg fra den forrige store på 1960-tallet ved at de aller fleste prosesser, dokumenter og arkiv er digitale - og at måten vi jobber på er digital. Hvilke digitale konsekvenser får denne runden med kommunesammenslåinger og hvordan kan kommunene håndtere dem best mulig?Tekst: Hallvard Hoen, KS Kommunesektoren er som alle andre deler av samfunnet sterkt berørt
Les mer....

Zombie Nation - en arkivstudie

Zombie Nation er en eksistensiell zombieroman der arkivet og arkivaren har en sentral rolle. I en følelsesløs verden befolket av levende døde er arkivet selve garantien for samfunnets hukommelse. Boken er skrevet av Øystein Stene i 2014 og gitt ut på Gyldendal forlag.«Hvis du vil inn i minnet til en by, inn i selve hukommelsen, må du finne byens arkiv: Her arkiveres hver eneste lille avgjørelse
Les mer....
Se eldre artikler...