Sidebar

Den digitale arkivutfordringen i tall

Det er store etterslep på bevaringen av digitalt skapte arkiver i kommunal sektor. Kun seks prosent av elektroniske arkiver i landets kommuner og fylkeskommuner er sikret for ettertiden. Det viser tall innhentet av Arkivverket.Offentlig forvaltning blir i stadig økende grad fullelektronisk. Dokumentasjon knyttet til oss som innbyggere, pasienter og rettighetshavere vil fra et gitt tidspunkt utelukkende
Les mer....

Uttrekkssammenligning - to uttrekk fra samme system

I hvilken grad påvirker en ordningsmedarbeider arkivet som blir bevart for ettertiden? Dette spørsmålet er stilt mange ganger, og ansvaret som følger av påvirkningsmuligheten, er en viktig bevisstgjøring hos alle som ordner arkiver. Så hva om vi kunne sammenligne hvordan to ordningsmedarbeidere ordnet det samme arkivet? Ved sammenligning av to uttrekk fra det samme sakarkivsystemet har vi på
Les mer....

Oslos nye byarkivar

I det jeg møter Ranveig Låg Gausdal på hennes kontor i Oslo byarkiv, har hun sittet i lederstolen akkurat lenge nok til at prøvetiden har gått ut. Og siden hun ikke har hørt annet, regner hun med at de første seks månedene har gått bra. Etter mange år med midlertidig ledelse har institusjonen endelig fått en leder som har mulighet til å prege Byarkivet, noe Ranveig også ser frem til. Og
Les mer....
Se eldre artikler...