Sidebar

ARKHEION 1 – 2017

Om kort tid vil medeiere, annonsører og abonnenter få årets første utgave av Arkheion i posten. Men du kan også lese bladet digitalt på nett. Bare klikk på forsidebildet i margen til høyre.
Hva skjer med arkivene?, spør vi der – et spørsmål som selvsagt ikke lar seg besvare verken i en leder eller en utgave eller to av Arkheion. Men i denne utgaven kommer vi i alle fall innom flere sider av saken.

Ranveig Låg Gausdal skriver om hva som skjer med arkivene når offentlig forvaltning benytter seg av private aktører til å løse sine oppgaver. Knut Kaspersen fra Datatilsynet skriver om hva som kan skje når offentlige dokumenter deles på nett uten gode rutiner og nødvendig kompetanse for å sikre personvern. Arkivverket skriver om hva som skjer med tilsyn av arkiv etter den store omorganiseringen der, og om Digitalarkivet som potensiell nasjonal publiseringskanal for alle landets arkiver – også for arkivmateriale fra kommunale arkivinstitusjoner.

I tillegg kan du blant annet lese om status for KAISA-prosjektets standardisering av arkivbeskrivelser, om digitalisering av lydarkiver, om husmenn i arkivet, om Instagram som kanal for å formidle arkiv, om Arkivforbundet, om digitalisering av lydarkiver og et portrett av arkivguruen Arne Skivenes – med en fot i fortiden og en i fremtiden. Det samme kan vi kanskje si gjelder det kommunale arkivmiljøet. Og arkivverden generelt. Høstens KAI-konferanse i Bergen vil sette lys på dette ved å se nærmere på Samfunnsoppdraget versjon 2.0.

Jeg vil sende en stor takk til alle bidragsytere som har levert gode saker, annonsører, redaksjonen (Knut J. Jordheim, Kristine Tvedt Brekke og Fredrik Sellevold), Ina Halle-Knutzen for nettsidehjelp og selvsagt Karin Wiwe for bladets layout.
I forrige utgave skrev jeg at vi skulle markere at Arkheion fyller 20 år nå. Den markeringen venter vi med til neste utgave. Da kommer også bladet i en ny innpakking og den nye nettsiden vil forhåpentligvis være på plass.
Frist for innspill til saker i neste utgave er 31. august. Utgivelse: 31. november.
God lesning!

Heidi Meen
(redaktør)
Se eldre artikler...