Sidebar

Våre eiere

Arkiv i Nordland

Adresse: Nordland fylkeskommune, Arkiv i Nordland, Postmottak, 8048 Bodø

Besøksadresse: Torggården, Mørkved, 2.etg

Telefon: 75 51 75 77
E-post:
Nettside: www.arkivinordland.no/ 

Aust-Agder museum og arkiv IKS

Adresse: Parkveien 16, 4838 Arendal

Telefon: 37 01 79 00

E-post:

Nettside: www.aaks.no/

Bergen byarkiv

Postadresse: Pb. 7700, 5020 Bergen

Kontoradresse: Kalfarveien 82, 5018 Bergen

Telefon: 55 56 62 83

E-post:

Nettside: www.bergen.byarkiv.no

Drammen byarkiv
Adresse: Engene 1, 3008 Drammen

Telefon: 32 04 62 85

E-post:

Nettside: www.drammen.kommune.no/byarkivet

Folloarkivet

Besøksadresse: c/o Oppegård bibliotek, Kolben kulturhus, Strandliveien 1, Kolbotn

Postadresse: Folloarkivet, Pb. 510, 1411 Kolbotn

Telefon: 66 81 50 24 / 66 81 50 50

E-post:

Nettside: www.folloarkivet.no

Fredrikstad byarkiv

Adresse: Nygaardgata 42-44,1606 Fredrikstad

Telefon: 69 30 64 14

E-post:

Nettside: www.fredrikstad.kommune.no/organisasjon/okonomi-og-organisasjonsutvikling/byarkivet

Fylkesarkivet i Oppland / IKA Opplandene

Adresse: Fakkelgården, Vormstuguvegen 40, 2624 Lillehammer

Telefon: 61 27 18 00

E-post:

Nettside: www.farkiv.ol.no/

Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane

Adresse: Fylkesarkivet i Sogn og Fjordane, Askedalen 2, 6863 Leikanger
Telefon: 57 63 80 00 

E-post:

Nettside: www.fylkesarkivet.no

Hordaland fylkesarkiv

Postadresse: Pb. 7900, 5020 Bergen

Besøksadresse: Fylkeshuset 3. etasje, Agnes Mowinkels gt. 5, Bergen
Telefon: 55 23 99 50
E-post:

Nettside: www.hordaland.no/nn-NO/arkiv-og-dokumentasjon

IKA Øst

Adresse: Lille Strandgaten 3, 2317 Hamar

Telefon: 958 51 234

E-post:

Nettside: www.ikaøst.no

IKA Kongsberg

Adresse: Frogsvei 48, 3611 Kongsberg

Telefon: 32 76 40 20

E-post:

Nettside: www.ikakongsberg.no

Interkommunalt arkiv i Finnmark

Adresse: Pb. 304, 9711 Lakselv

Besøksadresse: Holmenveien 3, 9700 Lakselv

Telefon: 78 46 46 60

E-post:
Nettside: www.ikaf.no/

IKA Hordaland IKS

Postadresse: Pb. 2309 Hansaparken, 5867 Bergen

Besøksadresse: Kalfarveien 82, 5018 Bergen

Telefon: 55 30 60 90

E-post:

Heimeside: www.ikah.no

Intekommunalt arkiv i Rogaland

Adresse: Mediegården, Nykirkebakken 2, 4001 Stavanger

Telefon: 51 50 12 83

E-post:

Nettside: www.ikarogaland.no/

Interkommunalt arkiv i Trøndelag IKS

Adresse: Interkommunalt arkiv Trøndelag iks, Maskinistgata 1 (Varelevering kjørebro G), 7042 Trondheim

Telefon: 970 99 050

E-post:
Nettside: www.ika-trondelag.no/

Arkiv Troms

Adresse: c/o Statsarkivet i Tromsø, Pb. 6315, 9293 Tromsø

Telefon: 941 74 170
E-post:
Nettside: www.arkivtroms.no

Interkommunalt arkiv i Vest-Agder

Adresse: Märthas vei 1, 4633 Kristiansand

Telefon: 38 14 55 91

E-post:

Nettside: www.ikava.no/

Interkommunalt arkiv i Møre og Romsdal IKS

Adresse: Kirkegt. 10, Pb. 1073, 6001 Ålesund

Telefon: 70 16 51 80

E-post:

Heimeside: www.ikamr.no/

Oslo byarkiv

Besøksadresse: Maridalsveien 3, 0178 Oslo

Postadresse: Kulturetaten, Byarkivet, Postboks 1453 Vika, 0116 Oslo

Telefon: 02 180 / 23 46 03 50 (resepsjonen)

E-post:  
Nettside: www.byarkivet.oslo.kommune.no

Stavanger byarkiv

Adresse: Lars Hertervigs gate 2, 4005 Stavanger

Ny besøksadresse fra 1. juli: Richard Johnsens gate 12, 4021 Stavanger

Telefon: 51 50 71 58

E-post:

Nettside: www.stavanger.kommune.no/byarkivet

Trondheim byarkiv

Besøksadresse: Kulturbunker Dora - Arkivsenteret, Maskinistgata 1, Trondheim

Postadresse: Trondheim kommune, byarkivet, Postboks 2300 Sluppen, 7002 Trondheim

Telefon: 72 54 82 80

E-post:
Nettside: www.trondheim.kommune.no/byarkivet

Vestfoldarkivet

Besøksadresse: Hinderveien 10, 3223 Sandefjord

Postadresse: Vestfoldmuseene IKS, Vestfoldarkivet, Postboks 1247, 3205 Sandefjord

Telefon: 97 06 72 96

E-post:

Nettside: www.vestfoldarkivet.no

IKA Østfold

Postadresse: Postboks 237, 1702 Sarpsborg

Besøksadresse: Rådhusveien 27 1739 Borgenhaugen

Telefon: 970 11 466 / 416 42 087 

E-post:

Nettside: www.ika-ostfold.no/