Sidebar

Zombie Nation - en arkivstudie

Zombie Nation er en eksistensiell zombieroman der arkivet og arkivaren har en sentral rolle. I en følelsesløs verden befolket av levende døde er arkivet selve garantien for samfunnets hukommelse. Boken er skrevet av Øystein Stene i 2014 og gitt ut på Gyldendal forlag.«Hvis du vil inn i minnet til en by, inn i selve hukommelsen, må du finne byens arkiv: Her arkiveres hver eneste lille avgjørelse
Les mer....

Den digitale arkivutfordringen i tall

Det er store etterslep på bevaringen av digitalt skapte arkiver i kommunal sektor. Kun seks prosent av elektroniske arkiver i landets kommuner og fylkeskommuner er sikret for ettertiden. Det viser tall innhentet av Arkivverket.Offentlig forvaltning blir i stadig økende grad fullelektronisk. Dokumentasjon knyttet til oss som innbyggere, pasienter og rettighetshavere vil fra et gitt tidspunkt utelukkende
Les mer....

Uttrekkssammenligning - to uttrekk fra samme system

I hvilken grad påvirker en ordningsmedarbeider arkivet som blir bevart for ettertiden? Dette spørsmålet er stilt mange ganger, og ansvaret som følger av påvirkningsmuligheten, er en viktig bevisstgjøring hos alle som ordner arkiver. Så hva om vi kunne sammenligne hvordan to ordningsmedarbeidere ordnet det samme arkivet? Ved sammenligning av to uttrekk fra det samme sakarkivsystemet har vi på
Les mer....
Se eldre artikler...